Избрани части
0
Начало
Автостатии
Toyota - лидер в зелените технологии

TOYOTA - ЛИДЕР В ЗЕЛЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

публикувано: 04.06.2012 г. 12:36

В Европа Toyota следва "зелени" ръководни правила при закупуването на авточасти и материали

Тойота Приус 3-та генерация С модела Prius, Тойота отвори пазара за зелени технологии в автомобилостроенето още преди опазването на околната среда да нашуми като социален проблем

XXI век ще бъде време, когато всички делови дейности и всички хора трябва да бъдат включени заедно за разрешаването на глобалните екологични проблеми, като тези свързани с енергията, промените на климата и управлението на химическите вещества. По тази причини компанията Toyota изисква още по-мащабни инициативи по опазването на околната среда от своите доставчици при осъществяването на техните стопански дейности.

В светлината на тези разработки, компанията TME (Toyota Motor Europe) внесе промени в своите "Ръководни правила за околната среда при закупуването на авточасти и материали", които бяха приети през 2001 г. Компанията е внедрила изцяло програмата "Принос към устойчивото развитие", насочена към повишените очаквания относно устойчивото развитие и публикува повторно тези ръководни правила под името "Зелени" ръководни правила на ТМЕ при закупуването на авточасти и материали". Бихме искали нашите доставчици да разберат в дълбочина тези ръководни правила и да се ангажират в постоянни инициативи в съответствие с дейностите на компанията Toyota по опазването на околната среда.

Зелени технологии при бензиновите и дизелови двигатели

Бензиновите и дизеловите двигатели са високоефективни източници на мощност, но за това се заплаща висока цена. Тези двигатели изхвърлят в атмосферата С02 и други газове и твърди частици, които я замърсяват, и могат да повлияят на картината на климата в дългосрочен план. По тази причина компанията Toyota се е ангажирала да разработва технологии, които ще намалят емисиите до много по-ниски нива. И тъй като бензиновите и дизеловите двигатели със сигурност ще продължат да съставляват основният източник на задвижването на моторните превозни средства поне още едно десетилетие, компанията полага огромни усилия за намаляване на въздействието на тези технологии върху околната среда.

Така например компанията Toyota преразгледа цялата конструкция на двигателите с вътрешно горене, за да определи конкретните пътища, чрез които бензиновите и дизеловите двигатели ще могат да изгарят по-ефективно по-малко гориво, и по този начин да отделят по-малко С02 и други нежелани газове.

Двигател Toyota VVT-i Двигателите VVT-i са обурудвани с технология за променливо газоразпределение, която способства за намаляване разхода на гориво и по-чисти емисии

Това доведе до разработването на интегрирани интелигентни технологии, които използват усъвършенствани решения вътре в самите двигатели, за да се подобрят управлението на подаването на горивото и операциите по управлението на автомобилите. Такава е технологията "променливи фази на газоразпределението, с интелигентно компютърно управление" (VVT-i), при която разходът на гориво е намален в сравнение с подобни обикновени бензинови двигатели, и се отделят по малко въглероден диоксид, азотни оксиди и въглеводороди.

Друг пример е дизеловата технология Common Rail на компанията Toyota (известна под съкращението D-4D), при която директно в горивните камери се впръскват прецизни количества гориво, за осигуряване на по-ефективно изгаряне и по-нисък разход на гориво. И двете технологии водят до намаляване на нивата на въглеродния диоксид в емисиите отработили газове.

Хибридно задвижване Hybrid Synergy Drive Хибридното задвижване Hybrid Synergy Drive от модела Prius намира приложение и в други модели на Toyota и луксозното ѝ подразделение Lexus

Компанията Toyota е постигнала значителни постижения при разработването на двигатели, които се захранват от алтернативни енергийни източници. Един от най-обещаващите подходи е да се комбинират два различни източника на мощност в една система, за да се използват специфичните възможности и на двата източника. Това комбиниране е известно под името "хибридна технология" и формира една от най-обещаващите насоки в "пътната карта" на компанията Toyota за бъдещите разработки, насочени към създаването на изцяло екологичен автомобил.

Първият в света масово произвеждан автомобил с хибридно задвижване е дело на Toyota. Това е модела Prius, който е пуснат за пръв път на пазара в Япония през 1997 г., а впоследствие се предлага в цял свят от 2000 г. Той се продава в 70 страни, като в щатите е сред най-икономичните автомобили предлагани на пазара. Неговото хибридно задвижване му позволява да бъде задвижван от бензинов двигател и/или електромотор.

Един от основните проблеми на електрическите и хибридните автомобили, това е живота на батерията. Затова през 2011 г. щатското издание Consumer Reports, реши да направи тест на десет годишна Toyota Prius навъртяла над 300 000 км. Данните от теста за икономия на гориво показаха, че разхода на автомобила е сходен с разхода на подобен автомобил тестван от списанието 10 години по-рано. И двата автомобила са показали среден разход около 5,8 л./100 км и несъществена разлика в динамичните характеристики. Това доказва, че ефективността на батерията не се е влошила в дългосрочен план. Въпреки този блестящ резултат, рано или късно се налага смяна на батерията с нова, която струва между 3000 лв. и 4000 лв. в официалните магазини на Тойота. Разбира са, по автоморгите могат да се открият и много по-евтини батерии в отлично състояние.