Избрани части
0
Начало
Автостатии
Най-доброто масло за колата ви

НАЙ-ДОБРОТО МАСЛО ЗА КОЛАТА ВИ

публикувано: 10.02.2012 г. 0:23

Моторно маслоМоторното масло е сред най-фините крайни продукти от нефт - като течното злато. Но не всичко, което блести, е злато. Единствено подходящият вид масло ще осигури дълъг живот на двигателя ви

Добре смазаната машина издържа дълго - тази мъдрост важи както за миналото, така и за настоящето. Днес нещата обаче не са толкова лесни. Избирате произволен модел масло? По-добре недейте, тъй като на двигателя ще му стане като може да загубите дори и гаранцията на производителя. Ето най-важните въпроси и отговори, свързани с моторното масло.

Каква функция освен смазване трябва да изпълнява моторното масло? Освен смазването моторното масло изземва и остатъците нагар и метални частици. Моторното масло служи за охлаждане на топлите части на двигателя и предпазва от корозия.

Какви са разликите между минерално и синтетично масло? Синтетичното моторно масло се произвежда с много по-сложен и скъп процес от минералното, който позволява получаването на специални молекулни вериги на маслото. Благодарение на него смазващият филм не се разкъсва дори и при високо натоварване, намалява износването, осигурява по-добро охлаждане на силно натоварените части и позволява максимални интервали на смяна на моторното масло. Освен напълно синтетични масла съществуват такива със синтетични съставки (полусинтетични масла, масла, получени при хидрокрекинг).

Щека за масло
Припка на картера за източване на старото масло
Маслен филтър
Наливане на ново масло

Кое е най-важно при избора на подходящо моторно масло? Важно е да следите за одобрението на дадено моторно масло от производителя на автомобила. Например съответният код при VW 50200 или Mercedes 229,3 може да бъде открит на опаковките на марковите масла. Ако вследствие на използване на неодобрено моторно масло се стигне до повреда на двигателя, гаранцията на автомобила може да се окаже невалидна. Ако производителят не е посочил данни, трябва да обърнете внимание на европейските спецификации АСЕА. A1 до A5 са за бензинови двигатели за леки автомобили, B1 до B5 за дизелови двигатели за леки автомобили, а C1 до C4 са за мотори на леки автомобили с допълнително третиране на отработените газове - например дизелови агрегати с филтър за твърди частици и Euro 4 или по-висока норма. За модерните двигатели много подходящи са целогодишните моторни масла, например със SAE класове (класове на вискозитет) 0 W-30, 0 W-40, 5 W-30, 10 W-40 или 15 W-40.

Могат ли моторните масла да помагат в пестенето на гориво? Да. Моторните масла с намалено триене могат да пестят гориво. В режим на изминаване на къси отсечки могат да бъдат постигнати икономии до 6%, при смесено градско и извънградско каране - до 4% и на магистралата - до 2%. Маслата с намалено триене обикновено са тези с вискозитет 0W или 5W.

Защо дизеловите автомобили с филтър за твърди частици имат нужда от по-голямо количество моторно масло? За да не задръстят отлаганията вследствие на изгарянето от двигателя филтъра, се използват Low-Ash моторни масла (SAPS масла).Червена лампичка - ниско налягане на маслото Това са масла, които изгарят без образуване на сажди. Тук също трябва да се следи за данните на производителя. Тъй като този тип моторни масла все още не се предлага навсякъде, е препоръчително да имате резервна опаковка за доливане в багажника.

Колко често трябва да проверявам нивото на моторното масло? По-добре по-често, отколкото твърде рядко. Най-добре е да го проверявате при всяко трето спиране за зареждане на бензиностанция. Ако знаете, че колата ви гори повече масло (например при по-старите автомобили), може да проверявате нивото на маслото и по-често. Ако светне лампата за нивото/налягането на моторното масло, проверете маслото незабавно и долейте. Затова е хубаво да имате резервно количество моторно масло в багажника.

Защо е необходима редовна смяна на моторното масло? Моторното масло също остарява и се износва. Добавките се разграждат с времето, а маслото се замърсява от отлаганията вследствие на изгарянето, праха и триенето. Честите студени стартове могат да доведат до разреждане на маслото при бензиновите двигатели вследствие на неизгорялото гориво, което намалява способността за смазване. При дизеловите мотори попадането на сажди в маслото водят до неговото постепенно сгъстяване. По принцип редовното доливане на ново моторно масло не е дос-татъчно - смяната на маслото съгласно указанията винаги е необходима.

Вредно ли е да се смесват различни видове моторни масла? Не, при положение че видовете съответстват на указанията на производителя. Немислимо е смесването на различни видове масла.

Има ли смисъл от добавките към моторното масло, например от такива за пестене на гориво? Не, висококачествените Маркови моторни масла са толкова фино регулирани и тествани, че е по-добре да не слагате добавки.

Термини при моторните масла

ДОБАВКИ Те са химически съставки, които се добавят към маслото с цел подобряване на качествата. Тези съставки осигуряват по-бавно стареене на маслото. Те предпазват двигателя от износване и го освобождават от вредните отлагания. Делът на добавките в модерните моторни масла е от порядъка на 15 до 30%.

SAE КЛАСОВЕ Моторните масла се делят на SAE класове (Society of Automotive Engineers), които обозначават вискозитета. Вискозитетът е мярка за вътрешно триене на течност, в случая на моторното масло. Обозначаваното с буквата W (от Winter - зима) число, например 5 W означава определено поведение на втечненост при максимално ниски температури. Числото след W - например 40, обозначава вискозитета при температура от 100 градуса. Допълнително се установява вискозитетът при максимална температура от 150 градуса и високи обороти на двигателя. Моторно масло от клас 5W40 може да бъде използвано през зимата при минимални външни температури от минус 30 градуса и през лятото при максимални температури на въздуха до + 35 градуса по Целзий. При избора на SAE клас трябва да се обърне внимание на указанията на производителя на автомобила.

ОКСИДАЦИЯ При нея така наречените свободни радикали оксидират с молекулите на маслото и се образуват отлагания. Веществата за защита на двигателя от оксидация неутрализират свободните радикали и предотвратяват преждевременното стареене на моторното масло.

Източник: Ауто Билд