Избрани части
0
Начало
Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Parts.bg уважава конфиденциалността на личните данни на всички, които посещават нашия сайт, за да намерят евтини употребявани авточасти.

Ние не събираме лични данни без Вашето съгласие.

Всички лични данни събрани от Parts.bg се съхраняват и защитават под висок контрол и с голямо внимание.

Parts.bg ще вземе разумни мерки за предотвратяване на загуба или злоупотреба с Вашите лични данни.

Ние поддържаме няколко имейл листи с цел да държим информирани потребителите за въпроси от специален интерес. Parts.bg предоставя такава информация на потребителите, само когато те са дали съгласието си да я̀ получават.

Вашите данни могат да бъдат използвани за промоционални, изследователски или статистически цели, както и за предотвратяването на престъпления. Те могат да бъдат прехвърляни в други страни, включително такива извън европейското икономическо пространство за някоя от тези цели или с цел администрация и управление на нашата система. Когато това се случи, ние Ви гарантираме, че ако предоставим Вашите данни на трета страна, при такива обстоятелства, те ще се отнасят с тях със същото ниво на защита както и ние.

Ако Вие предоставяте данни за друго лице, по този начин Вие потвърждавате, че това лице Ви е дало своето съгласие да ни ги предоставите и ние да ги обработваме (включително и чувствителните лични данни), а също и че сте ги уведомили кои сме ние и за какво ще използваме техните данни, както е посочено тук.

Когато се отнася за лични данни, с малки изключения, както и след заплащане на съответната такса, имате право на достъп и ако е необходимо, коригиране на съхраняваната за вас информацията.

Parts.bg и неговите снабдители може да използват Вашите данни, за да Ви информират по пощата, телефон, електронна поща, текстови съобщения или други електронни средства, за продукти и услуги, които могат да представляват интерес за вас. Вашите данни могат да бъдат използвани за тези цели ако Parts.bg прецени, че информацията е от полза за вас.

Като използвате този сайт Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани и използвани за изброените цели.

Потребителите могат да поискат да бъдат отстранени от тези списъци по всяко време.

Parts.bg използва функцията на браузъра "бисквитки" (cookies), за да даде уникалeн идентификатор на потребителя. Cookies сами по себе си не могат да се използват, за да Ви идентифицират - те идентифицират само компютъра Ви пред нашия сървър, когато посещавате уебсайта Parts.bg.

Когато посетите някои райони на нашата интернет страница ще се опитаме да се улесни използването на Parts.bg, това ще бъде с трайна информация за Вашето членство (т.е. име, парола), за да "бисквитка". This has been requested by many members and breakers to save them logging in to the site every 20 mins. Това е било поискано от много членове и прекъсвачи, да спаси влезете в сайта на всеки 20 минути. This cookie is set to expire within 1 day and hold no other information than is needed to provide you with a safe hassle free experience. Бисквитката е настроена да изтече в рамките на 1 ден и притежават никаква друга информация, отколкото е необходимо за гарантиране на безопасен безпроблемно опит.

За да се постигне по-лесно и удобно използване на сайта, когато посещавате определени места от сайта данни за Вашето потребителско име и парола ще бъдат запазени в бисквитка. Това е било поискано от множество клиенти и снабдители, за да спести повторното им влизане в сайта през 20 минути. Бисквитката е настроена да изтече в рамките на 1 ден и не съхранява нищо повече от необходимите данни, за да Ви осигури безопасно и удобно ползване на сайта.

Какво е бисквитка?

Когато влезете като клиент или снабдител във Вашият профил, на компютъра Ви автоматично ще бъде издадена бисквитка. Бисквитките са текстови файлове, които идентифицират компютъра Ви в нашия сървър. Бисквитките сами по себе си не идентифицират отделния потребител, а само компютъра от който той е влязъл в сайта. Повечето сайтове издават бисквитки, когато някой потребител посети сайта им, за да проследяват посещаемостта.

Бисквитките пазят информация само за тези части от сайта, които са посетени, и за колко дълго. Потребителите имат възможността да настроят компютрите си да приемат всички бисквитки, да бъдат уведомени когато бъде издадена бисквитка, или да не приемат никакви бисквитки. Последната опция, разбира се, означава, че потребителя няма да има възможност да ползва някои персонализирани услуги.

Забележка: Дори и да не сте настроили Вашия компютър да отхвърля бисквитките, пак ще имате възможността да разгледате нашия сайт анонимно, до момента когато решите да се логнете в Parts.bg.

Достъп до Вашите лични данни

Вие имате право да поискате копие на Вашата лична информация, която Parts.bg съхранява, и ако има някакви неточности да ги коригирате (таксата за предоставяне на информация е 10 лв.) Моля всички искове за предоставяне на информация да бъдат адресирани на: Parts.bg – Защита на данните, Варна 9010, ул. Никола Козлев, бл.20А, ап.13.